NHHS Ekspedisjon

Skaper utfordringer for studenter NHH

NHHS Ekspedisjon er en gruppe formet av og for studenter ved Norges Handelshøyskole. Vår felles interesse for å legge ut på ekspedisjoner og bestige høye fjell er drivkraften bak gruppen. Siden gruppen ble stiftet i 2003 har vi sendt ut ekspedisjoner til blant annet Kilimanjaro, Elbrus, Aconcagua, Horton River og Grønland. NHHS Ekspedisjon har som mål å stimulere til og legge til rette for at studentene ved NHH kan leve ut drømmen om å legge ut på ekspedisjoner.


NHHS Ekspedisjon er åpen for alle. NHHS Ekspedisjon er et nettverk bestående av rundet 200, hvor om lag en to tredjedeler er alumni. Hvert år arrangeres det mellom to og fire ekspedisjoner. Våre ekspedisjoner vil passe for de fleste ferdighetsnivåer, selv om de fleste krever en del forkunnskaper.


Styret i NHHS Ekspedisjon står for den daglige driften av gruppen. Styrets viktigste oppgaver er å bringe sammen mennesker som har  interesse for ekspedisjoner. På den måten  forvaltes gruppens oppgave som ekspedisjonsnettverk.  Styret forvalter også gruppens økonomiske og materielle resurser.         

Styret i NHHS Ekspedisjon

Eirik Frogner, Leder

E-post:

ekspedisjon.leder@nhhs.no

 Info

E-post:

ekspedisjon.info@nhhs.no


Astri Moen Heisholt, Marked

E-post:

ekspedisjon.marked@nhhs.no


Egil Furnes, Økonomi

E-post:

ekspedisjon.oko@nhhs.no

Erlend Lade Støylen, Prosjekt

E-post:

ekspedisjon.prosjekt@nhhs.no


Petter Elias Røkke, Utstyr

E-post:

ekspedisjon.utstyr@nhhs.no


NHHS Ekspedisjon jobber kontinuerlig med å skaffe seg samarbeidspartnere, som kan være med på å sende ut studenter på ekspedisjoner. Vi er opptatt av samarbeidspartnere som i sin filosofi er eventyrlystne og liker å presse grenser. Kunne dette være interessant for deg eller din bedrift?

Ta kontakt med ekspedisjon.marked@nhhs.no