Nye ekspedisjoner


Kommende ekspedisjoner

Flere spennende destinasjoner 

 2019-2020


Lokal-tur september 2019


KILIMANJARO-Ekspedisjonen 2020

Mer info kommer
KILIMANJARO - Ekspedisjonen 2017

Her finner du infomasjon om Kilimanjaro - ekspedisjonen 2017. T +47 992 76 790


NHH, Helleveien 30, 5045 Bergen