Nye ekspedisjoner

Kommende ekspedisjoner

Flere spennende destinasjoner

KILIMANJRO - Ekspedisjonen 2017

Her finner du infomasjon om Kilimanjaro - ekspedisjonen 2017.

 

 

T +47 992 76 790

 

NHH, Helleveien 30, 5045 Bergen