Grensemarsjen


Grensemarsjen

Den Norsk - Russiskegrensen, 197 km 

Grensemarsjen er en ekspedisjon som går langs den Norsk - Russiske grensen fra trerikersrøysen og ut til Barenshavet. Grensen mellom Norge og Russland er 197km i luftlinje.

 


 T +47 992 76 790


NHH, Helleveien 30, 5045 Bergen