Grensemarsjen

Grensemarsjen

Den Norsk - Russiskegrensen, 197 km

Grensemarsjen er en ekspedisjon som går langs den Norsk - Russiske grensen fra trerikersrøysen og ut til Barenshavet. Grensen mellom Norge og Russland er 197km i luftlinje.

 

T +47 992 76 790

 

NHH, Helleveien 30, 5045 Bergen